Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021

Gösterim: 561

Stratejik Hedefler

Koordinatörlüğümüzün Misyonu, Vizyonu Ve Temel Değerleri Doğrultusunda Stratejik Hedefleri;
•Kaynakların verimli kullanılması amacıyla sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilerek dayanıklı, tamir edilebilir, yeniden kullanılabilir ve iyileştirilebilir ürünlerin tasarlanması, üretilmesi ve kullanılması.
•Alternatifi olması halinde, tek kullanımlık/kullan at ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünlerin tercih edilmesi.
•Tüketici ve ambalajlanan ürün için gerekli güvenlik ve sağlık düzeyini sağlamaya yeterli olandan fazla hacim ve ağırlıkta ambalaj kullanılmaması.
•Elektrikli ve elektronik eşyalar, tekstiller, mobilyalar, ambalajlar ile inşaat malzemeleri öncelikli olmak üzere, ürünlerin onarılması ve yeniden kullanımlarının sağlanması.
•Gıda atıklarının oluşumunun önlenmesi için gıdaların üretimi, tedarik zinciri ve kullanımı boyunca ilgili taraflarca gerekli önlemlerin alınması ve gıda atığı önleme planlarının hazırlanması.
•Gıda bağışı ve insani tüketim için gıdaların yeniden dağıtımlarını teşvik eden uygulamaların tercih edilmesi, gıdaların hayvan yeminde kullanılması veya işlenerek gıda dışı ürünlere dönüştürülmesi yerine öncelikli olarak insani tüketim amacıyla kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması.
•Ürünlere ve malzemelere ilişkin mevzuata halel getirmeksizin, ürünlerde ve malzemelerde tehlikeli madde kullanımının azaltacak önlemlerin alınması.
•Yeniden kullanıma veya geri dönüşüme uygun olmayan atıkların oluşumunun azaltılması.
•2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan mevzuat ile uluslararası kabul görmüş atık düzenlemelerinin Üniversitemizde uygulanması.
•Üniversite birimlerinde zorunlu olmadıkça atık üretilmemesi için en yüksek seviyede önleyici tedbirler alınması.
•Üniversitede oluşan atıkların, mümkünse kullanılabilir ürüne dönüştürülmesini, dönüştürülmesi mümkün olmayan atıkların, insan sağlığına ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirecek şekilde saklanması veya bertaraf edilmesi.
•Üniversite personeli ile öğrencilerimize, Üniversite içindeki ve dışındaki yaşamlarında sıfır atık bilincine yönelik tutum ve davranışları kazandırmak. Bu amaçla kurum içi eğitimler gerçekleştirmek.