Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021

Gösterim: 650

Sıfır Atık Projesi Nedir?

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, temelde israfın engellenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla, Türkiye'de tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  "Sıfır Atık Projesi" uygulamaya geçmiştir. Projenin 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemizde “Sıfır Atık Yönetim Sistemi’’’ nin sağlıklı ve etkin bir şekilde kurulması, uygulanması ve izlenebilmesi için faaliyetler sürmektedir.

Sürdürülebilir yaklaşımın temel alınması ile sahip olunan her türlü kaynağın gelecek nesillere aktarımını hedefleyen “Sıfır Atık Projesi’’ ulusal ekonomiye ve doğal kaynaklara yönelik birçok avantaj sunmaktadır. Sıfır Atık Projesi’ nin uygulandığı kurum veya işletmeye ve dolaylı olarak bütün kaynaklara sağlayacağı somut katkılar şu şekilde sıralanabilir; 
Kurum içerisinde verimliliğin artması, 
Çalışanların motivasyonlarının artması,
İsrafın önüne geçilmesiyle maliyetlerin azaltılması, 
Çevresel boyutta risk oluşturacak faktörlerin azalmasının sağlanması, 
Çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında kurumlarda çalışanların ‘duyarlı tüketici’ duygusuna sahip olmasının sağlanması, 
Dünya çapında kurumun ‘çevreci’ sıfatına sahip olmasının sağlanması ve kurumun tanınırlığının arttırılması, 
İsrafın önlenmesi ile hammadde ürünlerin tüketiminin kontrollü olması, 
Atıkların oluşmadan önlenmesi, 
Atık oluşumu söz konusu olduğunda önlenemeyen atıkların, atık çıkarmayan ürünler ile değiştirilmesi ve çevre dost ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi, 
Ulusal ve uluslararası boyutta, kurumların ‘çevreci’ unvanı alması ile saygınlığın arttırılması, 
Doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması, 
Kullanılan materyal veya malzemelerin atık çıkarmayan “çevre ile dost” ürünler ile değiştirilmesinin teşvik edilmesidir.