Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021

Gösterim: 624

Vizyon & Misyon

Misyonumuz:
Toplumsal değerlere saygılı, bilim, teknoloji, kültür ve sanatsal birikimiyle bölgesi ve ülkesi için değer üreten, Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversitelerinden biri olarak; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, sahip olunan her türlü doğal kaynağın gelecek nesillere aktarımını hedefleyen bir kurum olarak etik değerler çerçevesinde ülkemiz ve insanlığın gelişimine katkı sağlamaktır.
Vizyonumuz,
Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürdüğü toplam sekiz yerleşkesinde, tüm akademik ve idari birimlerin iş birliği ve paydaşların katılımı ile; kullanım veya tüketim sonucunda ortaya çıkan her türlü atığın, üretiminden geri dönüşümüne veya nihai bertaraf edilmesine kadar tüm süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına yönelik olarak “Sıfır Atık Yönetim Sistemi’’’ nin sağlıklı ve etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekli geliştirilmesini sağlamaktır.