Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021

Gösterim: 655

Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Yüksek risk ve maliyet oluşturan yönetim stratejileri olarak atıkların düzenli veya düzensiz bir şekilde bertaraf edilmesi, atıklardan enerji elde edilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım gibi faaliyetler hem maddesel hem de enerji olarak önemli kaynak kayıplarına sebep olmaktadır. Yeniden kullanım, atık minimizasyonu ve atıkların önlenmesini kapsayan yönetim sistemlerinin ise daha az risk ve daha düşük maliyet oluşturduğu görülmektedir. Sıfır atık prensibi bu noktada ekonomik olması, enerji tasarrufu ve temiz üretim sağlaması, israfın önüne geçmeye yardımcı olması, döngüsel hammadde imkânları ve çevre koruma bilinci gibi avantajlarıyla son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır.
Sıfır Atık Yönetim Modeli oluşturulurken; odak noktası, mevcut durum, planlama, ihtiyaç ve temin, eğitim, uygulama ve değerlendirme olmak üzere yedi aşamadan oluşan yol haritası izlenmektedir.